aannamebeleid


Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren, zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom is het belangrijk dat wij als sportvereniging vrijwilligers die met kwetsbare mensen in contact komen zorgvuldig selecteren:

  • Wij stellen het conformeren aan onze gedragscode zoals op deze pagina vermeld verplicht voor alle vrijwilligers.
  • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor onze vrijwilligers die met kwetsbare mensen in contact komen. Daaronder vallen onder andere jeugdtrainers, vrijwilligers die regelmatig helpen bij de jeugdtraining en bestuursleden. Dit herhalen wij elke 3 jaar. De aanvraag vindt plaats via onze secretaris.
  • Via informele intakegesprekken zal het bestuur of een commissie waarin de vrijwilligers in contact komen met kwetsbare mensen nagaan of een nieuwe vrijwilliger geschikt is voor zijn of haar rol.
  • We checken eventueel referenties bij eerdere sportclubs.
  • Vrijwilligers die geen lid van Sweti Day zijn wordt gevraagd een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.