bestuur van Sweti Day


voorzitter
secretaris
penning­meester
leden­administratie & PR

en verder

 

competitie­leider
ladder­competitie­leider
training beginners
training jeugd
website
Het Zweetdruppeltje
voorzitter
Chris van der Ploeg
secretaris
Erna Oudman
penningmeester
Edwin Brandsma
ledenadministratie & PR
Mavis de Randamie

en verder

competitieleider
Erna Oudman
laddercompetitieleider
vacature (waarnemend: Frits van Leeuwen)
training beginners
George Pohan Simandjuntak
training jeugd
Frits van Leeuwen
website
Mavis de Randamie
Het Zweetdruppeltje
Martijn Meijer

 

E-mailadressen kunt u bereiken via de de sidebar.