clubhistorie


Sweti Day is opgericht in september 1981 en is nu dus meer dan 30 jaar actief als Delftse badmintonvereniging. Hiervoor was vanaf 1978 echter al een groep mensen, die op de zondagmiddagen speelde in een zaaltje van het Hugo Grotius. Toen in 1984 Willem Lemmens het voorzitterschap overnam, begon het echt te lopen met de vereniging. Niet veel later werd ook begonnen met het geven van trainingen voor de beginners.

times

In de loop van de tijd kwamen er steeds meer activiteiten bij, zoals de laddercompetitie en het samenstellen van teams voor de competitie. Om mee te kunnen doen aan deze competities sloot Sweti Day zich in 1986 aan bij de N.B.B. (Nederlandse Badmintonbond). Met zo’n 55 leden was de sporthal van het Hugo Grotius inmiddels ook te klein geworden.

In het seizoen 1987-1988 wordt dan ook de overstap gemaakt naar sporthal De Buitenhof aan de Martinus Nijhofflaan, waar we op dit moment nog steeds spelen. In hetzelfde seizoen gaat het eerste competitieteam het district Zuid-Holland in en verschijnt voor het eerste het clubblad ‘Sweti Times’, dat inmiddels al een opvolger heeft gekregen in het onregelmatig verschijnende ‘Zweetdruppeltje’.

In 1990 bereikt Sweti Day haar grootste omvang, op dat moment bedraagt het ledental 140 en moet er zelfs een ledenstop worden ingevoerd. Dan spelen er drie teams in de districtscompetities en vier teams in de recreantencompetitie. Vanaf dat moment is het ledental afgenomen en blijft de omvang van de vereniging de laatste tijd zo rond de 70.

Begin 2002 zet de vereniging een nieuwe stap door in de nieuwe Emerald sporthal op instuifbasis badminton aan te bieden. Ondertussen spelen hier ook wekelijks een behoorlijk aantal mensen.

Aan het eind van 2016 is Sweti Day begonnen aan het 35ste seizoen. Nog steeds ligt het zwaartepunt op gezellig samen met elkaar badmintonnen.