gedragscode


Binnen onze vereniging heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door wederzijds respect. Als vereniging staan wij voor dat iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd en afkomst, in een veilige omgeving kan genieten van onze mooie sport. Dit vinden wij vanzelfsprekend, maar het is goed om alle ongeschreven omgangsvormen en regels ook vast te leggen.

Sweti Day is via Badminton Nederland en het NOC*NSF aangesloten bij Centrum Veilige Sport Nederland, met als doel badminton veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te
houden voor iedereen.

Als Sweti Day sluiten wij ons aan bij de Gedragscodes Sport van NOC*NSF. Deze gedragscodes zijn voor alle sporters, leden, vrijwilligers, begeleiders, trainers en bestuursleden van toepassing.

Daarnaast maken we samen de volgende aanvullende afspraken:

  • Wij respecteren iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, ras en/of geaardheid.
  • Wij melden elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.
  • Wij betrekken actief alle spelers, ook als we ze nog niet kennen.
  • Wij spreken geïnteresseerden, die langskomen tijdens één van de speeluren van de club, actief aan en geven uitleg over de club of verwijst hen door naar het bestuur.

Een samenvatting van deze gedragsregels en het beleid dat Sweti Day hierop voert is samengevat in deze presentatie.

We verwachten van onze sporters, vrijwilligers en trainers dat zij zich hieraan houden. Zo dragen we er samen aan bij dat de sport veilig en leuk blijft voor iedereen. Nieuwe sporters en vrijwilligers worden door het bestuur gevraagd om het beleid op deze pagina te lezen en zich hieraan te conformeren.