grensoverschrijdend gedrag


Ook binnen de badmintonsport kan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats vinden.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaats vindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen.

Grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook is bij SwetiDay niet oké. Wij verwachten van onze leden dat ze bijdragen aan een positief en plezierig sportklimaat.

Krijg je te maken met grensoverschrijdend gedrag, zie je het gebeuren of als je een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag roepen we je op dit bespreekbaar te maken of te melden bij het bestuur / de vertrouwenscontactpersoon.

chat met Fier

Erover praten is vaak moeilijk. Misschien durf je niet, ben je bang voor de gevolgen of schaam je je? Bij Chat met Fier kun je (anoniem) je verhaal delen. Deze chat is bedoeld om sporters en iedereen die betrokken is bij de sport een mogelijkheid te geven om op een laagdrempelige manier (anoniem) hulp te zoeken of advies te vragen bij seksuele intimidatie, misbruik of anderen vormen van intimidatie, geweld en grensoverschrijdend gedrag.
chat met Fier