het Zweetdruppeltje


Het Zweetdruppeltje is de onregelmatige periodiek van Sweti Day waarin, naast ons mededelingenbord in de zaal,
leden worden geïnformeerd over het wel en wee van Sweti Day.
Kijk voor de colofon op de site onder bestuur.

Heb je zelf kopij, dan kun je die mailen naar de redactie.