lidmaatschap


aanmelden lidmaatschap

Aanmelden voor lidmaatschap van Sweti day kan door het ophalen van een inschrijfformulier in de zaal. Dit formulier kan eveneens in de zaal worden ingeleverd, evt. met 1 pasfoto ten behoeve van de lidmaatschapskaart.

Het lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Nieuwe leden die na 1 november lid worden, betalen het eerste jaar naar rato van het resterende aantal maanden van het lopende seizoen.

 

Bij het aanmelden voor lidmaatschap van Sweti day ga je akkoord met het huishoudelijk reglement, de statuten en onze privacy policy.

Leden worden van informatie voorzien door het grote mededelingenbord, e-mail en een (onregel­matige) periodiek, ‘het zweetdruppeltje’.

beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe lidmaatschapsjaar, dus vóór 1 juli. De e-mail dient gericht te worden aan de secretaris.
Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan.
Indien het lid niet op tijd heeft opgezegd, ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

spelen in de Buitenhof

De sportactiviteiten in de Buitenhof kunnen plaatsvinden op basis van lidmaatschap of op instuifbasis (7-rittenkaart of éénmalig).
Bij aanmelding wordt het lid tevens ingeschreven bij Badminton Nederland. Deelname aan de bondscompetitie is dan ook alleen mogelijk bij volledig lidmaatschap van Sweti day.
Ook bij het spelen op instuifbasis ga je akkoord met het huishoudelijk reglement, de statuten en onze privacy policy.

spelen in de Emerald

De sportactiviteiten in de Emerald vinden plaats op instuifbasis. Deelname vereist geen lidmaatschap van Sweti day. Wel is er een gunstiger tarief bij deelname voor het hele seizoen. Aanschaf van een seizoenskaart voor de Emerald geeft geen recht op lidmaatschap van de vereniging Sweti day en/of spelen in de Buitenhof.
Ook bij het spelen op instuifbasis ga je akkoord met het huishoudelijk reglement, de statuten en onze privacy policy.

Voor leden van Sweti day is het mogelijk om aan het begin van het seizoen tegen gereduceerd tarief een seizoenskaart voor de Emerald aan te schaffen.

speelseizoen

In de Buitenhof loopt het seizoen van vrijdag 19 augustus 2022 t/m 7 juli 2023.
Uitvaldagen 23 en 30 december 2022.
In de Emerald spelen we van dinsdag 30 augustus 2022 t/m 20 juni 2023.
Uitvaldagen 27 december 2022 en 3 januari 2023.

kosten in seizoen 2022-2023

Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie vastgesteld tijdens de ALV.

sporthal
heel seizoen
7-rittenkaart
éénmalig
Buitenhof (Delft) lidmaatschap
€ 175,00
€ 40,00
€ 6,50
Buitenhof (Delft) jeugd t/m 17 jaar
€ 105,00
 
 
Emerald (Delfgauw) instuif
* € 160,00
€ 40,00
€ 6,50
maandagavond training (12-14x)
€ 100,00
 
 

* € 147,50 indien in combinatie met Buitenhof lidmaatschap
Leden van Prometheus krijgen 15% korting op een lidmaatschap.

sporthal Buitenhof (Delft)
heel seizoen lidmaatschap € 175,00
7-rittenkaart € 40,00
éénmalig € 6,50

Buitenhof (Delft) jeugd t/m 17 jaar
heel seizoen € 105,00

Emerald (Delfgauw) instuif
heel seizoen * € 160,00
7-rittenkaart € 40,00
éénmalig € 6,50
* € 147,50 indien in combinatie met Buitenhof lidmaatschap

maandagavond training (12-14x)
heel seizoen € 100,00
Leden van Prometheus krijgen 15% korting op een lidmaatschap.

Betaling op banknr NL24INGB0002907648 t.n.v. badmintonvereniging SwetiDay onder vermelding van het lidmaatschap en speelseizoen.
bv. 2022-2023 Buitenhof volwassenen: Jan Jansen of 2022-2023 Buitenhof jeugd: Jantje Jansen.

Alleen het hele seizoen spelen in de Buitenhof betekent lidmaatschap van de vereniging en inschrijving bij de Badminton Nederland. Het lidmaatschap of de seizoenskaart wordt in de loop van het seizoen goedkoper.

Aan het begin van het seizoen wordt meestal de mogelijkheid geboden om naast het lidmaatschap voor de Buitenhof tegen gereduceerd tarief een seizoenskaart voor de Emerald aan te schaffen.
Het spelen in de Emerald geschiedt op instuifbasis.

manieren om individueel subsidie te krijgen om te kunnen sporten

  • Delftpas
    Sweti Day doet mee met Delftpas. We geven Delftpashouders een korting van € 25,- op hun lidmaatschap. Hiervoor moet wel het Delftpasnummer worden opgegeven bij inschrijving of betaling.
    Kijk voor meer informatie hierover bij de Delftpas.
  • Jeugdfonds Sport & Cultuur
    Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Voor sport geeft het fonds een bijdrage tot maximaal € 325,- per 12 maanden, inclusief eventuele attributen en/of kleding.
    Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdfonds Sport & Cultuur