meldprotocol seksueel ongewenst gedrag


Een meldprotocol houdt in dat je vaste afspraken maakt over het melden van seksueel ongewenst gedrag. Daardoor hangt het niet meer af van je eigen inschatting. Het meldprotocol van SwetiDay biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Alle leden van een vereniging hebben daarbij een meldverantwoordelijkheid. Het doel is dat we als sport niet wegkijken, het incident serieus nemen en altijd opvolging geven aan een vermoeden of een melding.

Bestuurders, begeleiders en trainers van SwetiDay zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Instituut Sport Rechtspraak ISR. Wij handelen hier conform de Meldcode Grensoverschrijdend gedrag in de sport. Indien nodig overleggen wij met het Centrum Veilige Sport over te nemen acties en ondersteuning.

Anoniem melden kan bijvoorbeeld via de SpeakUp-chat van de sportbond en het Centrum Veilige Sport Nederland (centrumveiligesport.nl/contact).