voorwaarden


bij deelname aan activiteiten

Bij deelname aan de activiteiten van Sweti Day ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden, dit geldt voor leden, zeven ritten kaarthouders en (eenmalige) deelname via instuif of als introducee.

bij lidmaatschap

Bij lidmaatschap van Sweti Day ga je daarnaast ook akkoord met:

  • Het huishoudelijk reglement en statuten van Sweti Day. Deze stukken zijn op te vragen bij het bestuur.
  • De betalingsverplichting.

betalingsverplichting

Met het aanvaarden (= door het betalen) van het lidmaatschap ga je akkoord met de hoogte van het contributiebedrag en de wijze van betaling. Het moment waarop de betaling ontvangen is door de vereniging is de datum van aanvang van het lidmaatschap. Het lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor opzegging geldt voor het nieuwe seizoen.
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren door een brief of email te sturen aan secretaris, uiterlijk 6 weken voor de start van het nieuwe lidmaatschapsjaar, dus vóór 15 juni. Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan. Indien het lid niet op tijd heeft opgezegd, ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.